For private er der typisk tre slags biobrændsler at vælge imellem: brænde, træpiller eller flydende brændselsolier. Prismæssigt er der ikke den store forskel mellem brændselstyperne, men sammenlignet med olie ligger fyringsomkostningerne på ca. 60-70 procent.

I miljølovgivningen er der regler for, hvad du må fyre med i biobrændselsanlæg. Det er blandt andet ulovligt at fyre med trykimprægneret træ eller mælkekartoner.

Brænde
Brænde benyttes som brændsel i en brændeovn. Du bør udelukkende benytte rent og tørt træ. Ikke malet, lakeret, limet eller imprægneret træ, da du risikerer at sprede farlige stoffer med røgen.

- Klik for større billede -

Luft er vigtig for at få mest muligt ud af brændet. Tilstrækkelig luft sikrer en god og økonomisk forbrænding. Brænd kun lidt træ af gangen.

Hvis du lægger for meget brænde i ovnen på én gang, går der lang tid, før temperaturen bliver så høj, at forbrændingen bliver god. Det er desuden en dårlig idé at skrue ned for brændeovnen om natten.

Brændet skal brænde færdig, før du skruer ned for luft-tilførslen. Når der kun er et lag gløder tilbage, kan du skrue ned for luften.

Træpiller
Træpiller er lavet af hårdt presset savsmuld og savsmuldsspåner. Pillerne afbrændes i et pillefyr eller en kedel påsat en stoker. Pillefyret består normalt af et magasin til ca. tre dages forbrug af piller.

Nederst i magasinet sørger en motordrevet snegl for at føre pillerne ind i brændehovedet eller stokeren, der er påboltet kedlen. Fyret kører automatisk. Det vil sige, at brændslet føres frem i takt med, at der er brug for varme.

Træpiller

Pillerne leveres i store eller små sække eller i løs vægt. Den billigste måde at få leveret pillerne er ved at købe et vognlæs i løs vægt.

Otte tons fylder ca. 14-15 kubikmeter og skal opbevares tørt. Hvis du ønsker at fyre med piller, så skal du ud over plads til fyret også sørge for plads til pillerne.

Helst så tæt på fyret som muligt af hensyn til håndteringen af pillerne. Hvis du skifter oliefyret ud med biovarme, skal du regne med at erstatte hver liter olie, du tidligere har brugt, med ca. 2,2 kg træpiller.

Bioolier
Bioolier som for eksempel rapsolie kan du benytte i din gamle kedel, hvis du tidligere har haft oliefyr. Olien kan leveres i tankbil og påfyldes den eksisterende tank, eller den kan leveres i en palletank.

Du kan risikere, at flere af olierne størkner, hvis de bliver opbevaret ved lave temperaturer. Det er derfor en fordel, hvis tanken kan stå indendørs et sted, hvor det ikke bliver koldt.