Der er i dag tre forskellige former for biovarmesystemer. Det drejer sig om brændeovn, stokerfyr og træpilleovn.

Brændeovn
En brændeovn er ikke kun til hygge. Det kan også være en billig måde at opvarme eller supplere opvarmningen af huset på. Mange brændeovne producerer ofte for meget varme til det rum, de er opstillet i. Det er derfor vigtigt at vælge en brændeovn hvis ydelse passer til det rum, den skal opvarme. Typisk er det nok, hvis brændeovnen producerer 2 – 4 kW varme.

Klik for større billede

Brændeovnen kan også kombineres med en vandsektion. På den måde kan du udnytte overskudsvarmen. Fra vandsektionen ledes en del af varmen over i centralvarmeanlægget.

Varmen kan så bruges til at opvarme brugsvand eller andre rum i huset via husets radiatorsystem. Du kan også sprede overskudsvarmen til andre rum ved hjælp af et varmefordelingssystem.

Det fungerer ved, at luften suges ud af det varme rum og blæses ind i et andet rum i huset.

Stokerfyr
Et stokerfyr fører automatisk brændslet frem til den kedel, der leverer varmt vand til radiatorer. Der findes to typer: kompaktanlæg og løs stoker.


Kompaktanlæg

Kompaktanlæg er den mest almindelige form for stokerfyr. Det er et anlæg, hvor kedel, lagermagasin og stoker er bygget sammen. Det kompakte anlæg er i dag meget automatiseret.

- Klik for større billede -

De mest udviklede anlæg har således automatisk påfyldning af træpiller, starter og slukker automatisk, renser sig selv og kan også bortskaffe aske.

Det betyder, at anlægget blot skal tilses et par gange om året. De lidt mindre automatiske anlæg skal passes noget mere.

Det kræver dog højest 10-15 minutter om ugen at rense anlægget, fylde piller på, tømme det for aske mv.


Løs stoker

Hvis du i forvejen har en velegnet kedel til træpiller, behøver du dog ikke købe et helt anlæg, men kan nøjes med at få installeret en løs stoker. Det er en billig løsning, og stokeren indstiller automatisk mængden af varme og tænder selv op.

En løs stoker kan som regel kun anvende træpiller. Træpillerne opbevares i en lille beholder ved siden af anlægget. Det er nødvendigt selv at fylde træpiller i beholderen 2-3 gange om ugen.

Stokerfyr fungerer bedst om vinteren, når der er behov for varme. Derfor kan du med fordel kombinere det med et solvarmeanlæg, som kan sikre varmt vand om sommeren.

Træpilleovn
Træpilleovnen er et forholdsvist nyt produkt i Danmark. Ovnen kan både købes med og uden en vandsektion. Vandsektionen leder varmen rundt i hele huset. Hvis du supplerer med et solvarme om sommeren, kan anlæggene tilsammen varme hele huset op året rundt.

- Klik for større billede -

Ofte bliver træpilleovne opstillet i huset som alternativ til almindelige brændeovne.
En træpilleovn ligner en almindelig brændeovn, men du kan kun fyre med træpiller – ikke almindeligt brænde.

Træpilleovnen kan til forskel fra brændeovnen starte og slukke helt automatisk.

Når rummet opnår en passende temperatur, stopper ovnen af sig selv. Desuden skal man kun fylde træpiller på én gang om dagen.