Med et biobrændselsanlæg er der penge at spare. Skifter du for eksempel fra olie eller naturgas som husstandens primære energikilde til biobrændsel, kan du typisk reducere varmeregningen med op til 50 procent. Skifter du fra elvarme til biobrændsel, kan du spare helt op til 70 procent af husstandens samlede varmeforbrug. Desuden er biovarme CO2–neutral.

Hvis husstanden allerede har en skorsten, kan du få installeret et biobrændselsanlæg for omkring 35-55.000 kroner. Driftsomkostningerne er betragteligt mindre ved biobrændsel sammenlignet med olie, naturgas og el. Det betyder, at anlægget tjener sig selv hjem efter kun 3 – 6 år.

På nedenstående skema kan du få et overblik over udgifterne til drift af de forskellige varmeanlæg og dermed den mulige besparelse, du kan opnå, hvis du skifter fra et anlæg til et andet. Hvis du for eksempel går fra et traditionelt fyringssystem såsom et oliefyr fra 1975 til et biobrændselsanlæg, kan du ifølge skemaet reducere driftsudgifterne fra 24.360 kroner om året til 11.813 kroner om året. Det giver en besparelse på 12.547 kroner i driftsudgifter hvert eneste år.

Energiart
Skønnet investering
Kr.
Energitilførsel
kWh
Drift
Kr.
Oliefyr før 1977
Eksisterende
31.343
27.269
Oliefyr efter 1975
Eksisterende
28.000
24.360
Kondenserende oliefyr
45.000
21.649
18.835
Gas lukket
Eksisterende
25.649
18.951
Gas Kondenserende
38.000
21.000
15.540
Biovarme (træpiller)
62.000
26.250
11.813
Jordvarme
120.000
5.833
13.417
Supplerende solvarme
+ oliefyr
75.000
18.626
16.204
Luft/vand varmepumpe 80.000 6.042 13.897
Fjernvarme
30.0000
20.380
12.233
Elvarme
Eksisterende
21.000
48.300

Energiart
Energipris (kr/enhed)
Energipris (kr/kWh)
Olie
8,69
0,87
Gas
8,11
074
El
2,30
2,3
Biovarme
2,19
0,45
Fjernvarme
0,60
0,60
Kilde: Energitjenesten