Der er flere ting, du bør overveje, inden du vælger dit biobrændselsanlæg. For at få det optimale ud af anlægget bør du se nærmere på nedenstående punkter:

Adgang til brændsler
Først og fremmest bør du finde ud af, hvilke brændsler du har adgang til. Mens landmænd for eksempel oftest vælger et halmfyr, fordi de selv har halm til rådighed, vælger privat husejere som regel et træpillefyr, da pillerne er nemme at skaffe.

Pasning af anlægget
Dernæst bør du overveje, hvor meget tid du ønsker at bruge på anlægget. Tid er penge, og prisen på de forskellige brændsler afhænger i høj grad af, hvor meget tid du selv vil bruge på at håndtere brændslerne. Eksempelvis kan prisen for halm og brænde komme ned på få øre/kWh, hvis du selv vil bruge tid på indsamling og håndtering. Prisen kan også være høj, hvis brændet eksempelvis skal leveres savet og kløvet på paller. For den travle husejer vil et træpillefyr ofte være en oplagt løsning. Pillerne er ca. 40 procent billigere end fyringsolie, og et moderne træpillefyr kræver ikke ret meget mere pasning end et almindeligt oliefyr.

- Klik for større billede -

Anlæggets størrelse
Det er vigtigt, at det anlæg, du får installeret, har den rigtige størrelse. Det betyder, at du skal vælge den brændeovn eller det stokerfyr, det matcher dit behov.

Hvis du vælger at installere en brændeovn skal du vælge en, hvis ydelse passer til det rum, den skal opvarme. Typisk er det nok, hvis brændeovnen producerer 2 – 4 kW varme.

Hvis du vælger at installere et stokeranlæg, skal du vælge et anlæg, der meget præcist kan opfylde husets varmebehov.

Er anlægget for lille, vil det ikke producere nok varme, er anlægget for stort, vil det medføre øget brændselsforbrug samt risiko for driftsstop. I de fleste tilfælde er et stokerfyr på 3- 5 kW stort nok.

Spørg din REN1ERGI-installatør, hvis du er i tvivl om, hvor stort et anlæg du har brug for.
Find din lokale REN1ERGI-installatør her.

Korrekt betjening
Forskellige brændsler brænder forskelligt. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan brændslerne skal håndteres for at få det optimale ud af biovarmeanlægget. Træ og halm er eksempelvis gasholdige brændsler, hvor cirka 80 procent af brændværdien består af brændbare gasser. En del af disse antændes ved 2-300 grader, mens andre først antændes ved 8-900 grader. Kunsten består i at få temperaturen i brændkammeret op på 8-900 grader, så gasserne brændes af. Ellers ryger gasserne uforbrændt op gennem skorstenen. Det giver ikke blot en dårlig fyringsøkonomi, det forurener også omgivelserne.

Økonomisk og miljøvenlig forbrænding kræver med andre ord, at du kun bruger tørre brændsler, at du har et godkendt anlæg, og at du sørger for korrekt betjening og vedligeholdelse af anlægget.

Skorsten
Når du får en biovarmekedel installeret, skal du desuden være opmærksom på, at de mest effektive kedler forbrænder ved en lav røgtemperatur. Det kan mange ældre skorstene ikke klare. De skal derfor enten udskiftes eller isoleres.

Spørg din REN1ERGI-installatør, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har den rigtige type skorsten.

Find din lokale REN1ERGI-installatør her.