Bladet REN1ERGI informerer boligejere, virksomheder og offentlige institutioner om vedvarende energiteknologier såsom solvarme, varmepumper, biovarme, vindenergi og solel. Bladet bringer artikler om den seneste teknologiudvikling på området, mulighederne for at få et vedvarende energianlæg installeret, samt hvad man sparer, og hvad det koster. Bladet udkommer én gang i kvartalet og giver læserne gode råd om vedvarende energianlæg samt den baggrundsinformation, der er nødvendig for, at De kan træffe et kvalificeret valg.

Målgruppe
Private boligejere, virksomhedsejere samt offentlige institutioner, tekniske
forvaltninger, politikere og øvrige beslutningstagere.