I sekretariatet for REN1ERGI kan du få fakta, beregninger og baggrundsviden om vedvarende energikilder. Vi kan desuden formidle interviews og kontakt til REN1ERGIs installatører, der arbejder med energiformerne til hverdag.

Hvis du har brug for en kommentar eller mere viden om vedvarende energikilder, er du også altid velkommen til at henvende dig til sekretariatschef Søren Rise på enten sri@ren1ergi.dk eller 77 41 15 80.

Redaktion
Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller gode ideer til artikler i bladet REN1ERGI, kan du kontakte journalist Trine Møller Pedersen på tmp@tekniq.dk eller 77 41 15 52.