Vedvarende energi er i vælten i øjeblikket; specielt solelanlæg er der fokus på med megen omtale i
aviser, tv m.m. – Og med god grund: Som du kan se af dette regneark, er det blevet en overordentlig god investering at anskaffe et solelanlæg.

Solelanlæg giver overskud fra første år, når man vel at mærke benytter de nye afskrivningsregler. En forudsætning er derudover ofte, at anlægget holder op til 20 år.

For at sikre kunderne maksimal sikkerhed har REN1ERGI bedt TEKNIQs revisionsvirksomhed Ernst & Young om at udarbejde en standardaftale for skatterådgivning i forbindelse med anskaffelse af et solcelleanlæg.

For solcelleanlæg gælder at:
• Installatøren garanterer den sikre forskriftsmæssige installation.
• Producenten/grossisten garanterer produktets kvalitet og holdbarhed.
• Revisoren garanterer, at det økonomiske og skattetekniske er i orden.

Som kunde er det derfor en god ide at sikre sig at det det nye solcelleanlæg leveres af en leverandør som kan servicere anlægget i hele den forventede levetid.

Se standardaftale her
Se notat om skattemæssige forhold her

Bemærk for øvrigt, at i de tilfælde, hvor man som kunde  ikke ønsker at benytte ovenfor beskrevne fradragsordning, vil det stadigvæk være en fornuftig investering at anskaffe sig et solelanlæg, specielt hvis der benyttes servicefradraget fra Bolig Job-ordningen.

Er du interesseret i solceller eller har du spørgsmål til ovenstående så kontakt din lokale solcelleinstallatør, find ham her