Med solvarme får du en energirigtig opvarmningsform, som er økonomisk rentabel allerede fra dag ét. Teknologien bag solvarme er i dag så veludviklet, at det rent økonomisk sagtens kan betale sig at anskaffe et anlæg, fordi solfangernes udnyttelse af solens energi er så god, og man sparer så meget på energien, at de penge, man investerer i et anlæg, er tjent hjem efter blot 10 år.

Prisen på solvarmeanlæg er faldet meget de seneste år. Samtidig er solfangernes udnyttelse af energien steget. Derfor er solvarme i dag en langt billigere opvarmningsform end både olie og naturgas. Og så er det et mere miljørigtigt alternativ.

Med solvarme sparer du således ikke kun på varmeudgifterne. Du er også med til at øge Danmarks forsyningssikkerhed og reducere CO2-udslippet til gavn for miljøet.