Solvarmeanlæg fungerer ved, at de optager solens stråleenergi og omsætter den til varme.
Varmen kan enten bruges til at opvarme brugsvandet, boligen eller begge dele.

Anlæggene fås typisk i to forskellige størrelser:
3 – 6 m² solfanger til varmt brugsvand
6 – 12 m² solfanger til rumvarme og varmt brugsvand

Solfanger

- Klik for større billede -

3 – 6 m² solfanger
til varmt brugsvand

Det mindste anlæg består af 3 – 6 m² solfanger på taget og en varmtvandsbeholder på 200 – 300 liter brugsvand.

Anlægget benyttes som oftest i parcelhuse og kan dække op til 60-70 procent af det samlede varmtvandsforbrug om året. Anlægget fungerer ved, at solen varmer en væske op på taget.

Når væsken er varmere end bunden af varmtvandsbeholderen, starter en pumpe, som leder væsken fra taget til beholderen, hvor den afgiver sin varme til brugsvandet. Varmeanlægget skal suppleres med en anden opvarmningsform. Dette kan være olie, gas eller biobrændsel.

- Klik for større billede -

6 – 12 m² solfanger
til rumvarme og varmt brugsvand
Det største anlæg er 6 – 12 m². Anlægget dækker op til 70 procent af energien til en husstands varmtvandsforbrug og bidrager desuden til opvarmning af huset året rundt.

Anlægget fungerer ved, at solen varmer en væske op på taget. Når væsken er varmere end bunden af varmtvandsbeholderen, starter en pumpe, som leder væsken fra taget til beholderen, hvor den afgiver sin varme til brugsvandet. Når beholderen har opnået den rigtige temperatur, skifter den fra at levere energi til brugsvand til i stedet at levere energi til rumvarme, så den overskydende energi udnyttes mest effektivt. Så længe solen kan opvarme centralvarmen, vil solvarmen fortsætte med at køre.

I bygninger, hvor solvarme også benyttes til rumopvarmning, bør man benytte en varmeakkumuleringstank for at kunne lagre solvarmen til natten. ved at installere anlægget kan man samlet set forvente et fald i husets energiforbrug på 15 til 30 procent af det totale forbrug.