Der findes i dag typisk to slags varmepumper. Den ene henter energi fra jorden, jordvarme, den anden henter energi fra luften, luftvarme.

- Klik for større billede -

Jordvarme
Et jordvarmeanlæg omdanner varme lagret i jorden til varme og varmt vand i din bolig. Anlægget består af et slangesystem og en varmepumpe. Slangesystemet graves 0,9 – 1 meter ned i jorden med en afstand på 1,5 meter. Jo længere slangen er, jo mere varme og energi kan der trækkes ud af jorden. Længden på slangesystemet skal passe til varmepumpen og husets varmeforbrug, og som en tommelfingerregel skal der anvendes 150-200 meter slange for hver 100 m² bolig. Der pumpes frostsikret væske rundt i slangerne. Væsken samler jordens varme op og fører den ind til varmepumpen, som omsætter det til varmeenergi, der kan anvendes til opvarmning af din bolig.

- Klik for større billede -

Luftvarme
Solvarme lagret i luften kan på tilsvarende vis udnyttes til varme og varmt vand i boligen. Typisk vil en luftvarmeinstallation være billigere end en jordvarmeinstallation, da der ikke skal lægges jordvarmeslanger i jorden. Til gengæld vil det i kolde vintre kræve meget energi at hente den nødvendige energi ud af luften. Med dagens teknologi er luftvarme derfor specielt velegnet i fritidshuse, som hovedsagligt benyttes i sommerhalvåret. Der findes to former for luftvarme: luft til vand og luft til luft.

- Klik for større billede -

Luft til luft
En luft til luft varmepumpe består ligeledes af to dele. En del, som monteres på husets ydervæg, og en del, som monteres på husets indervæg. Yderdelen henter varme fra luften udenfor, hæver ved hjælp af en kompressor luftens temperatur og blæser den ind i rummet gennem en blæser.