For at sikre, at du vælger den rigtige varmepumpe, er der en række overvejelser, du bør gøre dig. Herunder hvilke muligheder du har, og hvad dine behov er.

Pladskrav og tilladelser
Først og fremmest er det vigtigt at sikre, at du har plads til installation af varmepumpen. Hvis du overvejer at investere i et jordvarmeanlæg, er det vigtigt, at du har plads til de jordslanger, der skal hente energien i jorden. Der skal typisk graves slanger ned på et areal svarende til fem gange opvarmningsarealet. For at forhindre at jordslangerne fryser, skal væsken i slangerne frostsikres med glycol eller sprit. Derfor skal du have tilladelse fra kommunen til at grave slangerne ned i jorden. Når slangerne først er gravet ned, kan de dog benyttes i årtier.

Hvis ikke din grund er stor nok, eller du ikke ønsker at få gravet jordslanger ned i din have, kan en luft til vand varmepumpe være et godt alternativ. Den koster ca. det samme som jordvarmeanlægget, men du sparer en del på ikke at skulle grave slangerne ned. Til gengæld er luft til vand varmepumpen lidt dyrere i drift. Hvis du har et hus med et stort energiforbrug, kan det derfor ofte bedst betale sig at installere jordvarme.

Det kræver heller ikke den store plads at installere en luft til luft varmepumpe. Den har dog en begrænset kapacitet og kan kun vanskeligt forbindes med husets varmefordelingssystem, da den leverer varmen i form af luft. Desuden laver den ikke varmt brugsvand. Derfor vil den typisk kun varme det rum op, hvor blæseren er monteret. Af samme årsag benyttes den oftest kun i meget små helårshuse og i sommerhuse, som også er beboet i de kolde perioder af året.

Varmesystem
Vedvarende energianlæg som varmepumper fungerer ved lave fremløbstemperaturer i husets varmesystem, som består af gulvvarme, radiatorer mv. Du bør derfor sikre dig, at varmesystemet i din bolig kan fungere med en lav fremløbstemperatur og alligevel varme din bolig op. Jo lavere fremløbstemperatur du har i varmeanlægget, jo mere kan du spare på energien. Fremløbstemperaturen i varmeanlægget bør i fyringssæsonen ikke overstige 45 grader.

Du kan med fordel afprøve dit eksisterende varmeanlæg for at se, om det kan opvarme huset i fyringssæsonen ved at skrue fremløbstemperaturen ned på 40 – 45 grader i et par dage, hvor det er koldt udenfor. Hvis det stadig er muligt at varme boligen op, vil det eksisterende centralvarmesystem være egnet til en varmepumpe.

Vedligehold
En varmepumpe har en levetid på ca. 15 – 18 år. For at sikre optimal drift i alle årene bør man sørge for at vedligeholde varmepumpen. I den forbindelse er der et lovkrav om, at din varmepumpe og varmeslangerne i en jordvarmepumpe skal efterses en gang om året.

Din lokale REN1ERGI-installatør kan udføre servicetjekket af din varmepumpe.
Find din lokale REN1ERGI-installatør her.

Forudsætninger for varmepumper
Det er vigtigt, at størrelsen på din varmepumpe bliver den helt rigtige. Hvis varmepumpen bliver for stor, vil den stoppe og starte igen rigtig mange gange. Det vil give anlægget en dårligere virkningsgrad og have en negativ effekt på levetiden, fordi det slider på pumpen. Hvis varmepumpen bliver for lille, vil den til gengæld ikke være økonomisk rentabel, fordi den vil kræve et stort tilskud af elvarme for at kunne varme boligen op.

Størrelsen på varmepumpen afhænger i høj grad af, hvor godt isoleret dit hus er. Derfor kan du med fordel få gennemgået og optimeret din klimaskærm, før du får installeret en varmepumpe. Jo bedre isoleret dit hus er, jo mindre varme skal du producere, og jo bedre kan det betale sig at anskaffe en varmepumpe.

Teknologisk Institut har udarbejdet en huskeliste til brug ved køb af varmepumper, som du kan benytte dig af. På listen kan du se, hvilke overvejelser du skal gøre dig, inden du investerer i en varmepumpe. Se listen her.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du få svar af din lokale REN1ERGI-installatør. Find ham her.