Hvis du har plads nok til en husstandsvindmølle, og får den placeret rigtigt på din grund, er det i dag den billigste måde, du kan producere elektricitet med et vedvarende energianlæg. En enkelt husstandsvindmølle kan levere op til 70 procent af en husstands elforbrug alene.

Det er i dag muligt at købe en vindmølle, få den sat op og tilsluttet elnettet for blot 40.000 kroner. Vindmøllen giver med dagens energipriser en besparelse på din elregning på 5.100 kroner om året. Dermed er investeringen i møllen tjent hjem igen i energibesparelser allerede efter syv år.

Derudover er du ved installation af en vindmølle med til at sikre Danmarks forsyningssikkerhed samt reducere CO2-udslippet. Installation af en husstandsvindmølle giver en besparelse på 1,4 tons CO2 om året.

Vindmølle