Husstandsvindmøller placeres typisk i haven ved en villa eller på en gård uden for bymæssig bebyggelse. Dens primære funktion er at levere energi til ejendommens eget forbrug – enten som elektricitet eller som varmt vand.

Energistyrelsen har defineret husstandsvindmøllen som en mølle med:
•    en maksimal højde på 25 meter fra fundament til øverste vingetip
•    en rotordiameter på op til 13 meter
•    en maksimal effekt på 25 kW.

Nettomålingsordningen
Skatteministeriet arbejder i øjeblikket på at inkludere vindmøller op til 6 kW i den såkaldte nettomålingsordning, hvor møllen tilsluttes elnettet. Ordningen betyder, at strøm produceret af din vindmølle sendes ud på elnettet, når møllen i en periode producerer mere energi, end du selv kan anvende.

Den energi du leverer til elnettet, kan du så få tilbage igen senere, når du har brug for mere el, end din vindmølle selv producerer. På den måde fungerer elnettet som et batteri for dig.

- Klik for større billede -

Nettomålingsordningen gælder i dag kun for el produceret af solceller. Nettomålingsordningen for husstandsvindmøller forventes at træde i kraft 1. juli 2010.

Når nettomålingsordningen bliver indført, så vil den el, vindmøllen producerer, måles i samarbejde med det forsyningsselskab, du køber din strøm af.
Når året er omme, trækkes den el, som vindmøllen har produceret, fra dit elforbrug, så din elregning bliver mindre.

Hvis du har en landbrugsejendom eller tilsvarende med et elforbrug på 20.000 kWh/år eller mere, kan du med fordel anskaffe dig en større husstandsvindmølle. Du kan i dag få husstandsvindmøller, der kan producere op til 25 kW.

Du skal være opmærksom på, at nettomålingsordningen ikke gælder for denne størrelse møller.