EnergirenoveringGrøn energi

Overvejer du energirenovering? Her er dine tilskudsmuligheder

Energirenovering af boliger spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at reducere energiforbruget og mindske CO2-udledningen. For at støtte op om dette arbejde har den danske regering indført flere tilskudsordninger, der skal motivere og hjælpe boligejere med at gennemføre energieffektive renoveringer.

Her er en oversigt over nogle af de aktuelle tilskudsmuligheder når det gælder energirenovering:

  • Energitilskuddet – Fokus pĂĄ tilskud til energirenoveringer. Kaldes ogsĂĄ for bygningspuljen.
  • Skrotningsordningen – Fokus pĂĄ tilskud til varmepumper ved skift fra gamle olie- og gasfyr.
  • Afkoblingsordningen – Fokus pĂĄ tilskud til gebyret for afkobling fra gasnettet.
  • Fjernvarmepuljen – Fokus pĂĄ tilskud til at blive koblet pĂĄ fjernevarmenettet.

Energitilskuddet (bygningspuljen)

Energitilskuddet administreres af Energistyrelsen og er rettet mod energibesparende foranstaltninger i boliger. Tilskuddet kaldes også for bygningspuljen og gælder for både ejer- og lejeboliger og omfatter en bred vifte af energiforbedringer som isolering, udskiftning af vinduer, installation af varmepumper og solceller samt opgradering af varmeanlæg. Størrelsen af tilskuddet varierer afhængigt af den konkrete foranstaltning og energibesparelsen. Det er vigtigt at bemærke, at der er krav om forudgående tilmelding og dokumentation af renoveringsprojektet for at kunne opnå tilskuddet.

Ordningen om energitilskuddet løber frem til og med 2026. Ansøgningen sker i runder og efter først-til-mølle princippet.

Læs mere om ordningen her 🠒

Skrotningsordningen

Skrotningsordningen er rettet mod udskiftning af gamle oliefyr og gasfyr. Ved at skrotte et gammelt og ineffektivt varmesystem og erstatte det med en miljøvenlig og energieffektiv varmeløsning, som f.eks. en varmepumpe, kan man opnå en kontant tilbagebetaling. Tilbagebetalingens størrelse varierer afhængigt af det gamle varmeanlægs type og størrelse samt den nye varmeløsnings energieffektivitet. Denne ordning er ikke en du skal søge selv. Den gælder hvis du køber en varmepumpe på abbonnement hos en godkendt energitjenesteleverandør.

Skrotningsordningen administreres af Energistyrelsen og løber frem til og med 2024.

Læs mere om ordningen her 🠒

Afkoblingsordningen

Afkoblingsordningen er et tilskud til udskiftning af oliefyrede varmesystemer i forbindelse med fjernvarmeforsyning. Hvis man har et oliefyr og ønsker at skifte til fjernvarme, kan man søge om tilskud til at afkoble den eksisterende oliefyrsinstallation. Tilskuddet dækker udgifterne (8.000 kr.) forbundet med afkoblingen og kan bidrage til at gøre overgangen til fjernvarme mere overkommelig.

Afkoblingsordningen gælder helt frem til 2026 og åbner hvert år i januar med nye midler.

Læs mere om ordningen her 🠒

Fjernvarmepuljen

Fjernvarmepuljen er et tilskud til forbrugere, der ønsker at tilslutte sig et fjernvarmenet. Tilskuddet er designet til at reducere de økonomiske omkostninger ved tilslutning til fjernvarme og kan dække en del af udgifterne til eksempelvis tilslutningsbidraget eller udskiftning af varmeinstallationen. Puljen administreres af Energistyrelsen og ansøges af fjernvarmevirksomhederne, ikke af boligejerne selv.

Læs mere om ordningen her 🠒

Disse tilskudsordninger udgør en betydelig økonomisk fordel for boligejere, der ønsker at energirenovere deres boliger. Ved at udnytte tilskudsmulighederne kan man både opnå en bedre energieffektivitet, øge boligkomforten og samtidig bidrage til at reducere klimaaftrykket. Det er vigtigt at huske, at hver tilskudsordning har specifikke krav og retningslinjer, og det anbefales at konsultere de relevante myndigheder eller energirådgivere for at få den mest opdaterede information og vejledning i forhold til ens individuelle renoveringsprojekt.